barndom och vuxen ålder är två viktiga stadier av livet. De är viktiga eftersom hela ditt liv är format av dem och vad du gör i ditt liv beror på vad du gjorde i dessa två steg. Jag har gett nedan tre olika uppsatser av olika ordlängder om barndom vs. vuxen ålder för mina läsare. Du kan välja vem du känner dig bättre enligt ditt behov:

kort och lång uppsats om barndom vs. Vuxen ålder

uppsats 1 (250 ord) – hur barndomen påverkar livet

introduktion

när ett barn växer går han igenom olika stadier av livet, upplever nya saker och blir klokare med varje upplevelse. Barndom och vuxen ålder är två viktiga steg som formar ditt liv. Barndomen har en större effekt på livet som vi skulle försöka förstå i denna uppsats.

Hur Barndomen Påverkar Livet?

barndom ärlivets inlärningsfas. Du är ny i världen och använder dina nyfunna sinnen för att uppfatta saker, handlingar och deras effekter. Det är under barndomen,du lär dig att leka med en kniv kan såra dig och tusentals liknandelektioner. Under barndomen utvecklar du också framtida ambitioner som den avbli läkare, forskare, lärare etc.

när du växer återspeglas dina ambitioner som barn i vad du gör som vuxen. Som ett barnsom alltid har velat bli forskare kommer att visa en ovanlig förkärlek förvetenskapliga experiment som vuxen. Så, vad du studerar eller gör som vuxen och isenare stadier av livet, bestäms förmodligen när du var barn. Ingen bestämde det för dig men det var ditt eget beslut.

waya-barnet behandlas också formar hans / hennes attityd och moraliska värderingar. Behandla ett barndåligt och han / hon kommer att växa upp i en oförskämd vuxen. Å andra sidan, att gekärlek, Vård och näring till ett barn kommer att få honom att växa som en hänsynsfull ochkänslig vuxen med höga moraliska värderingar.

slutsats

det framgår tydligt av ovanstående förklaring att barndomen är ett viktigt livsstadium som formar ditt liv och framtid. Grunden för dina livsmål och den attityd du bär byggs bara under din barndom.

uppsats 2 (400 ord) – Vad är barndom och vuxen ålder och hur barndomen påverkar vuxenlivet

introduktion

både barndom och vuxen ålder är två viktiga stadier i livet. Den som är född måste gå igenom dessa steg oavsett vad. I denna uppsats kommer vi att diskutera vad som ärbetyder av barndom och vuxen ålder och hur den förra påverkar den senare.

Vad är barndom?

barndomen är astage när man fortfarande betraktas som ett barn. Lagligen i Indien, någon som inte harslutade åldern 14 anses vara ett barn. Från 14 till 18 anses tonåringoch över 18 kategoriseras en person som vuxen. Det är uppenbart att barndomenär en växande fas i en persons liv. Du börjar lära dig om så mångasaker-relationer, vänner, skola, ämnen, etc, men du är fortfarande en mästare pånone. Du fortsätter att utforska så länge du är genom barndomen.

Vad är vuxen ålder?

vuxen ålder är astage när du har blivit klokare än barndomen och kan lita på att fortsätta med ditt liv självständigt. Eftersom barndomen är ett första skede i ditt liv är vuxenlivet å andra sidan ett första steg i din karriär. Dina beslut under vuxen ålder kommer att forma din karriär i framtiden. Det är mest enreflektion av vad skulle du vilja göra i din framtid eller vad du har bestämt dig för att bli.

Hur Barndomen Påverkar Vuxenlivet?

Barndomenpåverkar vuxen ålder på många sätt. De upplevelser du går igenom som barn formar din personlighet som formar den attityd du bär som vuxen. Vuxen ålder är inget annat än en återspegling av dina barndomsupplevelser och hur du förstod dem. Till exempel kan ett barn som har mött kritik och exploatering utvecklasen otrevlig ignorering för samhälle och relationer. Å andra sidan kan han/hon också söka kärlek, respekt och valde att växa i en förnuftig och respektfull vuxen.

barndom ärockså en tid då du utvecklar din smak mot vissa specifika ämnen ellerkarriäralternativ. Du fortsätter att driva dina drömmar och din vuxen ålder är ingentingmen ett kämpande stadium av dig mot dina drömmar. Vad du ville blisom barn kommer du att göra en ansträngning för detsamma som en vuxen och hoppfull omgöra en karriär ur dina önskemål.

slutsats

både barndomen och vuxenlivet åt ihop och inbördes. Du bär dina barndomsupplevelser som vuxen och det formar din karriärtillväxt i stor utsträckning. Ändå är båda viktiga steg i en individs liv.

uppsats 3 (600 ord) – barndom vs vuxen ålder

introduktion

barndom och vuxen ålder äroungivliga faser i varje människas liv. Från den dag man föds,till den dag han/hon dör, är livet inget annat än en serie incidenter, tagna handlingar och deras resultat. Ett steg från barndomen till vuxenlivet. Det är alife-föränderlig övergång på flera sätt; vi skulle veta i denna uppsats.

barndom – en inlärningsfas

barndom är den livsfasen när man fortfarande befinner sig i inlärningsfasen och beror på familjen och närrelationerna för att fatta viktiga beslut. Det är ett stadium när man inte är klok nog att fatta självständiga beslut och styrs av äldste som har god erfarenhet av flera sociala och karriärinriktade ämnen.

under barndomen är instinkterna för ett barn utforskande. De försöker djupt att upptäcka allt runtdem. Barnets nyfikenhet är densamma som den du skulle visa närdu går in i en helt ny plats eller håller en ny sak i dina händer. Men, som awise man, en gång krönt frasen ’nyfikenhet dödar katten’ ; samma appliesto barndom samt. Den nyfikenhet som barnet har kan vara farligt, därför behöver han / hon en vaktmästare, som de får i form av föräldrar ochandra släktingar.

vuxen ålder-dags att gå in i den verkliga världen

vuxen ålder är livets fas närdu börjar växa ur barndomen och ta steg mot självständighet,gradvis bli en självständig och självständig vuxen. Det måste noteras attvuxenlivet är inget annat än ett resultat av alla lektioner du har lärt dig i dinbarndom och hur du har utvecklats för att lära dig dem. Det är en övergång frånlekfull och utforskande varelse till en beräknande och klokare människa.

vuxen ålder är också den tid då allaDe som har guidat dig genom din barndom, tittar på alla dina steg, är nu bara borta för att titta på dig på avstånd. De kan bara ge förslag, mennu är ditt liv och beslut helt ditt eget. Du tar hand om ditt eget liv, hantera ditt eget sociala liv, karriär, etc på ditt eget sätt. Du möter den konkurrenskraftiga och hårda världen där ute, på egen hand. Du har ingen annan än dina egna färdigheter och attityd för att hjälpa dig där ute.

vilket är bättre-barndom eller vuxen ålder?

Tja, svaret på frågan ärinte bestämt utan beror helt på individuella erfarenheter i båda stadierna. Achild, som har mött motgångar och fattigdom i barndomen, kan finna det aharsh erfarenhet, värd att glömma. Medan en vuxen vars erfarenheter avvuxen ålder inte är tillräckligt bra skulle tro att barndomen var bättre. Så, duse att yttrandet beror på de individuella erfarenheter som man hade underbarndom och vuxen ålder.

men det finns en sak som vi måsteförstå – hur hård eller svår barndom är; det presenterar också ampleopportunities att forma upp din framtid. Bland alla svårigheter finns det fortfarandehoppas på förbättring. Det finns hopp om att du en dag kommer att växa till en glad ochälskande vuxen förutsatt att du gör vad som är rätt, under ledning av dina föräldraroch lärare.

vuxen ålder å andra sidan är den tid då du implementerar med full kraft vad du har lärt dig under barndomen. Du anstränger dig för att forma din framtid och förverkliga dina barndoms ambitioner. Så, både barndom och vuxen ålder har sina egna fördelar och var och en av dem är bättre på sin egen väg.

slutsats

både barndom och vuxen ålder är viktiga faser i livet.Barndomen är en inledande fas följt av vuxen ålder. Båda är betydelsefulla på sina egna sätt och kan inte jämföras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg