regelverket för försvarskontrakt med enstaka källor fastställs i del 2 i Defence Reform Act 2014 och Single Source Contract Regulations 2014 och kräver att entreprenörer lämnar in en rad lagstadgade rapporter till MOD och SSRO.

rapporten granskar aktualiteten och kvaliteten på rapporter som lämnats in till Ssro: s Försvarskontraktsanalys och rapporteringssystem (DefCARS) för kvalificerade försvarskontrakt och kvalificerade underkontrakt som ingåtts mellan 1 April 2015 och 31 mars 2020. Vi har övervägt recensioner utförda av MOD av inlämnade rapporter, förutom SSRO: s egna recensioner, och feedback från MOD och entreprenörer. Rapporten presenterar de viktigaste budskap och åtgärder som vidtagits för att ta itu med frågor, och rekommenderar ytterligare åtgärder för att förbättra aktualitet och kvalitet.

under perioden som omfattas av rapporten arbetade vi med att införa ytterligare automatisk validering i DefCARS, vilket gör det möjligt för entreprenörer att ta itu med fler problem som identifieras automatiskt av systemet innan de lämnar in en rapport. Dessutom genomförde vi riktade granskningar av sex inledande rapportinlämningar, vilket gav insikt i hur regelverket och MOD: s interna förfaranden tillämpades. Vi har sammanfattat rekommendationer till MOD från denna process i efterlevnadsrapporten.

sedan den senaste efterlevnadsrapporten publicerades genomförde vi en formell översyn av vår efterlevnadsmetod och den publicerades den 31 januari 2020, med implementering från 1 April 2020. Denna compliance report är den sista rapporten som kommer att baseras på 2017 compliance methodology.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg