Wyjaśnienie:

data w dół poparcie dla polityki hipotecznej jest wydawane podczas budowy. Ubezpiecza od zapisanych zastawów mechanicznych, które nie są inaczej wyłączone z załącznika B polityki hipotecznej.

:

(1)Data w dół zatwierdzenia do polityki hipotecznej (Instrukcja W Dół V) i data w dół zatwierdzenia do segregatora (Instrukcja W Dół VII) są wydawane za opłatą w wysokości 50 USD.
(2) agent tytułowy musi nieaktualizować zapisów. Sprawy nieoficjalne, takie jak ankiety itp. nie zostało to potwierdzone zapisem zastawu.
(3) Jeśli zastosujemy się do zasady proceduralnej P-11 (ubezpieczamy) i otrzymamy odpowiedni depozyt, kaucję lub odszkodowanie.

wytyczne dotyczące gwarantowania zawarte w niniejszym dokumencie zostały przedstawione w celach informacyjnych. Fakty, okoliczności i lokalizacja przedmiotu nieruchomości powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wydania żądanego formularza lub potwierdzenia. Należy pamiętać, że wszystkie formularze i potwierdzenia zawarte w tym systemie mogą nie być dostępne we wszystkich stanach. W związku z powyższym w celu ustalenia dostępności prosimy o kontakt z odpowiednim personelem gwarancyjnym firmy Stewart Title Guaranty.
zgodność z wytycznymi dotyczącymi gwarantowania zawartymi w niniejszym dokumencie w żaden sposób nie zobowiązuje Stewart Title Guaranty Company do wystawienia jakiejkolwiek formy lub zatwierdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg