przy tak wielu przepisach z Kolorado dotyczących książek regulujących opiekę w przypadku rozpadu małżeńskiego, niezamężni rodzice mogą być zdezorientowani, które przepisy chronią ich i interesy ich dzieci. W niektórych stanach, niezamężny ojciec może mieć trudności z uzyskaniem opieki nad matką. Dzieje się tak dlatego, że prawo wymaga, aby matka otrzymała wyłączną opiekę fizyczną, chyba że ojciec podejmie działania. Oczywiście, jeśli ojciec ustali ojcostwo i zażąda, aby sąd przyznał mu prawa do odwiedzin i rodzicielstwa, będą miały zastosowanie te same przepisy, jak w przypadku każdej innej sprawy o opiekę.

jedyną zasadniczą różnicą między standardowym rozwodem a rozpadem Związku rodziców nie będących w związku małżeńskim jest potrzeba podjęcia przez ojca kroków prawnych w celu ustalenia jego praw rodzicielskich. Ustalenie ojcostwa jest proste, jeśli ojciec podpisał akt urodzenia, ale jeśli nie, może to stanowić drobną komplikację. Sąd zazwyczaj prosi o potwierdzenie ojcostwa poprzez badanie ojcostwa.

spory o opiekę mogą również powstać między niezamężnymi rodzicami a dziadkami ich dzieci, którzy mogą podjąć działania w celu dochodzenia praw do odwiedzin z wnukami. Jeśli dziadkowie już wychowują dzieci, nierzadko zwracają się do sądu o wyłączną opiekę.

jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której opieka będzie musiała zostać ustalona, dobrym pomysłem jest zasięgnięcie porady prawnika ds. opieki nad dzieckiem w Colorado Springs. Doświadczony adwokat opiekuńczy będzie zaznajomiony z przepisami dotyczącymi niezamężnych rodziców, praw dziadków i całego spektrum relacji rodzic-dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg