*Plan Gold jest programem rabatowym i nie jest polisą ubezpieczenia zdrowotnego i nie dokonuje płatności bezpośrednio do dostawców usług dentystycznych. Członkowie są zobowiązani do zapłaty za wszystkie usługi dentystyczne, ale mogą otrzymywać zniżki na usługi dentystyczne od uczestniczących dostawców, a zakres zniżek będzie się różnić w zależności od rodzaju dostawcy i otrzymanych usług dentystycznych. Program nie spełnia minimalnych wiarygodnych wymagań dotyczących pokrycia zgodnie z żadnym prawem i nie jest kwalifikowanym planem zdrowotnym zgodnie z Ustawą o przystępnej opiece. Jeśli anulujesz w ciągu pierwszych 30 dni po aktywacji, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Program administrowany przez Comfort Dental Gold Plan, LLC, 2540 Kipling St., Lakewood, CO 80215, Wade Middelton [email protected] 303-232-2300 x116. Umowa ta nie jest chroniona przez żaden Państwowy Fundusz Gwarancyjny. Program i administrator programu nie ponoszą odpowiedzialności za udzielanie lub gwarantowanie świadczeń zdrowotnych oraz jakości świadczonych usług zdrowotnych. Obowiązują opłaty za członkostwo i aktywację. Ten program jest regulowany przez umowę członkowską dostarczoną po aktywacji. Dostawcy uczestniczący nie są dostępni we wszystkich obszarach i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Program nie jest dostępny we wszystkich stanach. * $ 5.00 W ARIZONIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg