toelichting:

de down date endorsement to the hypotheken policy wordt uitgegeven tijdens de bouw. Zij verzekert zich tegen geregistreerde mecanicien pandrechten die niet anders zijn uitgezonderd in Schema B van de hypotheken polis.

Overnemingsvereisten:

(1) de datum naar beneden endorsement aan de hypotheken beleid (Endorsement instructie V) en de datum naar beneden Endorsement aan de Binder (Endorsement instructie VII) worden afgegeven voor een $50 premium charge.
(2) de titelagent moet de datum van de registratie noteren. Off-record zaken zoals enquêtes, enz. niet bewezen door een opgenomen pandrecht.
(3) als we voldoen aan procedurele regel P-11 (verzekeren rond) en een adequate borg, obligatie of contragarantie ontvangen.

de hierin opgenomen overnemingsrichtsnoeren zijn als algemene referentie opgenomen. De feiten, omstandigheden en de locatie van de eigendom van het onderwerp moeten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de afgifte van het gevraagde formulier of bevestiging. Houd er rekening mee dat alle formulieren en aantekeningen in dit systeem mogelijk niet in alle staten beschikbaar zijn. Neem daarom contact op met de betreffende Stewart Title Guaranty Company underwriting personnel om de beschikbaarheid te bepalen.
de naleving van de hier opgenomen acceptatierichtsnoeren verplicht Stewart Title Guaranty Company op geen enkele wijze enige vorm of goedkeuring te geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg