kindertijd en volwassenheid zijn twee belangrijke levensfasen. Ze zijn belangrijk omdat je hele leven eruit is gevormd en wat je doet in je leven hangt af van wat je deed in deze twee fasen. Ik heb hieronder drie verschillende essays van verschillende woordlengtes over kindertijd vs.volwassenheid voor mijn lezers gegeven. U kunt kiezen wie u zich beter voelt als per uw behoefte:

korte en lange Essay over de kindertijd vs. Volwassenheid

Essay 1 (250 woorden) – hoe de kindertijd het leven beïnvloedt

Inleiding

als een kind groeit, gaat hij door verschillende stadia van het leven, ervaart hij nieuwe dingen en wordt hij wijzer met elke ervaring. Kindertijd en volwassenheid zijn twee belangrijke stadia die je leven vormgeven. De kindertijd heeft een groter effect op het leven zoals we zouden proberen te begrijpen in dit essay.

Hoe Beïnvloedt De Kindertijd Het Leven?

de kindertijd is de leerfase van het leven. Jullie zijn nieuw in de wereld en gebruiken jullie nieuwe inzichten om dingen, acties en hun impact waar te nemen. Het is tijdens de kindertijd,je leert dat het spelen met een mes je en duizenden soortgelijke lessen kan verwonden. Ook, tijdens de kindertijd, ontwikkel je toekomstige aspiraties zoals die van het worden van een arts, wetenschapper, leraar, enz.

naarmate u groeit,worden uw aspiraties als kind weerspiegeld in wat u als volwassene doet. Zoals een kind dat altijd al wetenschapper wilde worden, zal een ongebruikelijke voorliefde voorwetenschappelijke experimenten als volwassene tonen. Dus, wat je studeert of doet als een volwassene en inlater stadia van het leven, is waarschijnlijk besloten toen je een kind was. Niemand besloot het voor je, maar het was je eigen beslissing.

ook het waya kind wordt behandeld vormt zijn / haar houding en morele waarden. Behandel een kind en hij / zij zal opgroeien in een onbeschofte VOLWASSENE. Aan de andere kant, het verstrekken van liefde, zorg en voeding aan een kind zal hem groeien als een attente en verstandige volwassene met hoge morele waarden.

conclusie

uit bovenstaande verklaring blijkt duidelijk dat de kindertijd een belangrijke fase van het leven is die uw leven en toekomst vorm geeft. De basis van je levensdoelen en de houding die je draagt, wordt alleen gebouwd tijdens je kindertijd.

Essay 2 (400 woorden) – Wat is kindertijd en volwassenheid en hoe kindertijd de volwassenheid beïnvloedt

Inleiding

beide kindertijd en volwassenheid zijn twee belangrijke levensfasen. Iedereen die geboren is, moet door deze stadia heen, wat er ook gebeurt. In dit essay, zullen we bespreken wat ismeant door de kindertijd en volwassenheid en hoe het eerste beïnvloedt de laatste.

Wat is kindertijd?

de kindertijd is een leeftijd waarop men nog steeds als kind wordt beschouwd. Legaal in India, iedereen die de leeftijd van 14 niet heeft voltooid wordt beschouwd als een kind. Van 14 tot 18 wordt als tiener beschouwd en boven de 18 wordt een persoon gecategoriseerd als een VOLWASSENE. Het is duidelijk dat childhoois een groeiende fase in het leven van een persoon. Je begint te leren over zo veel dingen-relaties, vrienden, school, onderwerpen, enz., maar je blijft een meester van niemand. Je blijft verkennen zolang je door je kindertijd heen bent.

Wat is volwassenheid?

volwassenheid is een leeftijd wanneer u wijzer bent geworden dan de kindertijd en u kunt erop vertrouwen dat u zelfstandig verdergaat met uw leven. Aangezien de kindertijd een eerste fase van je leven is,is volwassenheid, aan de andere kant, een eerste fase van je carrière. Uw beslissingen tijdens de volwassenheid zullen uw carrière in de toekomst vorm geven. Het is meestal een weerspiegeling van wat je zou willen doen in je toekomst of wat je besloten hebt te worden.

Hoe Beïnvloedt De Kindertijd De Volwassenheid?

kinderen hebben op vele manieren invloed op de volwassenheid. De ervaringen die je als kind doormaakt, beschimmelen je persoonlijkheid die de houding vormt die je als volwassene draagt. Volwassenheid is niets anders dan een weerspiegeling van je kindertijd ervaringen en hoe je ze understood. Zo kan een kind dat wordt geconfronteerd met kritiek en uitbuiting een harteloze minachting voor de samenleving en de relaties ontwikkelen. Aan de andere kant kan hij/zij ook liefde, respect zoeken en ervoor kiezen om te groeien in een verstandige en respectvolle VOLWASSENE.

de kindertijd is ook een tijd waarin u uw voorkeur voor bepaalde personen of carrièreopties ontwikkelt. Je gaat verder met je dromen na te streven en je volwassenheid is niets, maar een worstelende fase van je naar je dromen. Wat je wilde wordenals een kind, zal je een inspanning doen voor hetzelfde als een volwassene en hoopvol om een carrière te maken uit je aspiraties.

conclusie

zowel de kindertijd als de volwassenheid waren verstrengeld en met elkaar verbonden. Je draagt je kindertijd ervaringen als volwassene mee en het vormt je carrièregroei tot op grote hoogte. Toch zijn beide belangrijke stadia in het leven van een individu.

Essay 3 (600 woorden) – Childhood vs volwassenheid

Inleiding

kindertijd en volwassenheid zijn onontkoombare fasen in het leven van ieder mens. Vanaf de dag dat men geboren wordt, tot de dag dat hij/zij sterft, is het leven niets meer dan een reeks incidenten, handelingen en hun resultaten. Een stap van kindertijd naar volwassenheid. Het is alife-veranderende overgang op verschillende manieren; we zouden weten in dit essay.

kindertijd-een leerfase

kindertijd is de levensfase wanneer men zich nog in de leerfase bevindt en afhankelijk is van het gezin en de nauwe relaties voor het nemen van belangrijke beslissingen. Het is een fase waarin men niet verstandig genoeg is om onafhankelijke beslissingen te nemen en wordt geleid door ouderen die goede ervaring hebben in verschillende sociale en carrièregerichte onderwerpen.

tijdens de kindertijd zijn de instincten van een kind verkennend. Ze zoeken diep naar alles om hen heen. De nieuwsgierigheid van een kind is hetzelfde als degene die je zou laten zien wanneer je een geheel nieuwe plaats betreedt of een nieuw ding in je handen houdt. Maar zoals een mens ooit de uitdrukking ‘nieuwsgierigheid doodt de kat’ bekroond; hetzelfde geldt ook voor de kindertijd. De nieuwsgierigheid die het kind heeft, kan gevaarlijk zijn, daarom heeft hij/zij een verzorger nodig, die ze krijgen in de vorm van ouders enandere familieleden.

volwassenheid-tijd om in de echte wereld te stappen

volwassenheid is de levensfase waarin je uit je kindertijd begint te groeien en stappen zet in de richting van onafhankelijkheid,waarbij je geleidelijk een onafhankelijke en zelfstandige volwassene wordt. Het moet worden opgemerkt dat volwassenheid niets anders is dan een resultaat van alle lessen die je hebt geleerd in je kindertijd en hoe je je hebt ontwikkeld door ze te leren. Het is een overgang van een klaaglijk en verkennend wezen naar een berekenend en wijzer mens.

volwassenheid is ook de tijd dat allen die je door je kindertijd hebben geleid en elke stap in de gaten hebben gehouden, nu alleen maar weg zijn om je van een afstand te bekijken. Ze kunnen alleen maar suggesties geven, maar nu zijn je leven en beslissingen helemaal van jezelf. U neemt de leiding over uw eigen leven, omgaan met uw eigen sociale leven, carrière, enz.op uw eigen manier. Je ziet de concurrerende en harde wereld daarbuiten Alleen tegemoet. Je hebt niemand anders dan je eigen vaardigheden en houding om je te helpen.

Wat is beter-kindertijd of volwassenheid?

het antwoord op de vraag is niet definitief, maar hangt volledig af van de individuele ervaringen in beide stadia. Achild, die in zijn kindertijd met tegenslagen en armoede te maken heeft gehad, vindt het misschien een harsh-ervaring, waardig om te vergeten. Terwijl een volwassene wiens ervaringen van volwassenheid zijn niet goed genoeg zou denken dat de kindertijd beter was. Dus, je ziet dat de mening afhangt van de individuele ervaringen die men had tijdens de kindertijd en volwassenheid.

maar er is één ding dat we moeten begrijpen-hoe hard of moeilijk de jeugd is; het biedt ook amplemogelijkheden om uw toekomst vorm te geven. Te midden van alle moeilijkheden is er nog ruimte voor verbetering. Er is hoop dat je op een dag zult uitgroeien tot een gelukkige en liefhebbende VOLWASSENE, mits je doet wat goed is, onder begeleiding van je ouders en leraren.

volwassenheid aan de andere kant is het moment waarop u met volle kracht implementeert wat u tijdens uw kindertijd hebt geleerd. Je doet je best om je toekomst vorm te geven en je kinderambities waar te maken. Dus, zowel de kindertijd als de volwassenheid hebben hun eigen voordelen en elk van hen is beter op zijn eigen manier.

conclusie

zowel de kindertijd als de volwassenheid zijn belangrijke levensfasen.De kindertijd is een eerste fase, gevolgd door volwassenheid. Beide zijn belangrijk op hun eigen manier en kunnen niet worden vergeleken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg