het regelgevingskader voor single source defence contracts is vastgesteld bij Deel 2 van de Defence Reform Act 2014 en de Single Source Contract Regulations 2014 en vereist dat contractanten een reeks wettelijke verslagen indienen bij het MOD en de SSRO.

het verslag onderzoekt de tijdigheid en kwaliteit van de verslagen die bij het Defcars-systeem (Defcars) van de SSRO worden ingediend voor kwalificerende defensiecontracten en kwalificerende subcontracten die tussen 1 April 2015 en 31 Maart 2020 zijn gesloten. We hebben beoordelingen uitgevoerd door de MOD van ingediende rapporten overwogen, naast de eigen beoordelingen van de SSRO ‘ s en feedback van de MOD en aannemers. In het verslag worden de belangrijkste daaruit voortvloeiende boodschappen en maatregelen gepresenteerd die zijn genomen om problemen aan te pakken, en worden verdere maatregelen aanbevolen om de tijdigheid en kwaliteit te verbeteren.

tijdens de verslagperiode hebben we gewerkt aan de invoering van verdere automatische validatie in DefCARS, waardoor contractanten meer problemen die automatisch door het systeem worden geïdentificeerd, kunnen aanpakken voordat ze een rapport indienen. Daarnaast hebben we gerichte evaluaties uitgevoerd van zes initiële rapportinzendingen, die inzicht boden in hoe het regelgevingskader en de interne procedures van MOD werden toegepast. In het compliance report hebben we de aanbevelingen die vanuit dit proces aan het MOD zijn gedaan, samengevat.

sinds het laatste nalevingsrapport is gepubliceerd, hebben we een formele evaluatie van onze nalevingsmethodologie uitgevoerd, die is gepubliceerd op 31 januari 2020, met ingang van 1 April 2020. Dit nalevingsrapport is het laatste rapport dat gebaseerd zal zijn op de nalevingsmethodologie van 2017.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg