regelverket for enkeltkildeforsvarskontrakter er fastsatt I Del 2 Av Forsvarsreformloven 2014 og Enkeltkildeforskriften 2014 og krever at entreprenører sender inn en rekke lovbestemte rapporter til MOD og SSRO.

rapporten undersøker aktualitet og kvalitet på rapporter sendt TIL SSROS Defence Contract Analysis And Reporting System (DefCARS) for kvalifiserende forsvarskontrakter og kvalifiserende delkontrakter inngått mellom 1.April 2015 og 31. Mars 2020. VI har vurdert vurderinger utført AV MOD av innsendte rapporter, i TILLEGG TIL SSRO egne vurderinger, og tilbakemeldinger fra MOD og entreprenører. Rapporten presenterer viktige meldinger og tiltak for å løse problemer, og anbefaler videre tiltak for å forbedre aktualitet og kvalitet.

i perioden som ble dekket av rapporten, jobbet Vi med å innføre ytterligere automatisk validering I DefCARS, slik at entreprenører kunne løse flere problemer som automatisk ble identifisert av systemet før de sendte inn en rapport. I tillegg gjennomførte vi målrettede vurderinger av seks innledende rapportinnlegg, som ga innsikt i hvordan regelverket og MODS interne prosedyrer ble brukt. Vi har oppsummert anbefalinger til MOD fra denne prosessen i samsvarsrapporten.

siden den siste compliance-rapporten ble publisert, har vi gjennomført en formell gjennomgang av vår compliance-metodikk, og denne ble publisert 31. januar 2020, med implementering fra 1. April 2020. Denne samsvarsrapporten er den siste rapporten som vil være basert på 2017 compliance methodology.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

lg