single source defence contracts-sopimusten sääntelykehys on vahvistettu Defence Reform Act 2014-lain ja Single Source Contract Regulations 2014-asetuksen 2 osassa ja velvoittaa urakoitsijat toimittamaan joukon lakisääteisiä raportteja MOD: lle ja SSRO: lle.

raportissa tarkastellaan SSRO: n Defence Contract Analysis and Reporting System-järjestelmään (DefCARS) toimitettujen raporttien ajantasaisuutta ja laatua 1 päivän huhtikuuta 2015 ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisenä aikana tehdyistä vaatimukset täyttävistä puolustussopimuksista ja vaatimukset täyttävistä alihankintasopimuksista. Olemme tarkastelleet SSRO: n omien raporttien lisäksi MOD: n tekemiä arvioita sekä MOD: n ja urakoitsijoiden palautetta. Kertomuksessa esitetään keskeiset viestit ja toimet, joita on toteutettu ongelmien ratkaisemiseksi, ja suositellaan lisätoimia oikea-aikaisuuden ja laadun parantamiseksi.

raportin kattamana ajanjaksona työskentelimme lisätäksemme automaattista validointia DefCARS-järjestelmässä, jotta toimeksisaajat voisivat käsitellä useampia järjestelmän automaattisesti tunnistamia kysymyksiä ennen raportin toimittamista. Lisäksi teimme kohdennettuja tarkistuksia kuudesta alustavasta raportista, jotka tarjosivat tietoa siitä, miten sääntelykehystä ja MOD: n sisäisiä menettelyjä sovellettiin. Olemme tehneet yhteenvedon MOD: lle tästä prosessista annetuista suosituksista compliance report-raportissa.

viimeisimmän vaatimustenmukaisuusraportin julkaisemisen jälkeen teimme vaatimustenmukaisuusmenetelmiemme virallisen uudelleentarkastelun, joka julkaistiin 31.tammikuuta 2020 ja jonka täytäntöönpano alkoi 1. huhtikuuta 2020. Tämä vaatimustenmukaisuusraportti on viimeinen raportti, joka perustuu vuoden 2017 vaatimustenmukaisuusmenetelmään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

lg