Bullying Laws in Colorado Cyberbulying Research Center image 1

Colorado hyväksyi seksiviestilain vuonna 2017 (CO Rev Stat § 18-7-109 ). (Bill: https://leg.colorado.gov/sites/default/files/documents/2017A/bills/sl/2017a_sl_390.pdf)

(1) nuori syyllistyy rikokseen, jos hän julkaisee yksityishenkilön kuvan digitaalisin tai sähköisin keinoin:

(a) tietoisesti jakaa, näyttää tai julkaisee toisen henkilön nähtäväksi sukupuolittuneen kuvan muusta kuin itsestään, joka on vähintään neljätoistavuotias tai alle neljä vuotta nuorempi kuin nuori:

(I) ilman kuvattavan lupaa; tai

(II) kun vastaanottaja ei pyytänyt tai pyytänyt kuvan toimittamista ja kärsi emotionaalisesta ahdingosta; tai

(III) Kun nuori tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että kuvatulla henkilöllä oli kohtuullinen odotus siitä, että kuva pysyisi yksityisenä; tai

(b) tietoisesti jakaa, näyttää tai julkaisee toisen henkilön, joka on vähintään neljätoistavuotias tai alle neljä vuotta nuorempi kuin nuori, nähtäväksi sukupuolittuneen kuvan itsestään, kun vastaanottaja ei pyytänyt tai pyytänyt kuvan toimittamista ja kärsi emotionaalisesta ahdingosta.

(2) nuori syyllistyy rikokseen, jonka mukaan hänellä on digitaalisessa tai sähköisessä muodossa tietoisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaava kuva toisesta henkilöstä, joka on vähintään neljätoistavuotias tai alle neljä vuotta nuorempi kuin nuori, ilman kuvattavan henkilön lupaa; paitsi että ei riko tätä momenttia (2), Jos nuori:

(a) toteutti kohtuulliset toimenpiteet joko tuhotakseen tai poistaakseen kuvan seitsemänkymmenen kahden tunnin kuluessa siitä, kun hän oli alun perin katsonut kuva; tai

(b) ilmoitti tällaisen kuvan ensimmäisestä katselusta lainvalvojalle tai koulun resurssivirkailijalle seitsemänkymmenen kahden tunnin kuluessa siitä, kun kuva oli alun perin katsottu.

(3) nuori syyllistyy yksityishenkilön tekemän kuvan vaihdon siviilioikeudelliseen rikkomukseen, jos hän, digitaalisin tai elektronisin keinoin:

a) lähettää tietoisesti sukupuolittuneen kuvan tai kuvia itsestään toiselle henkilölle, joka on vähintään neljätoistavuotias tai alle neljä vuotta nuorempi kuin nuori, ja kuva tai kuvat kuvaavat vain lähettäjää eikä ketään muuta henkilöä ja lähettäjä perustellusti uskoi vastaanottajan pyytäneen tai muutoin suostuneen kuvan tai kuvien lähettämiseen; tai

(b) omistaa tietoisesti sukupuolittuneen kuvan tai kuvia toisesta henkilöstä, joka on vähintään neljätoistavuotias tai alle neljä vuotta nuorempi kuin nuori, ja kuva tai kuvat kuvaavat vain lähettäjää eikä ketään muuta henkilöä, ja nuori perustellusti uskoi, että kuvattu henkilö oli lähettänyt kuvan tai kuvia tai muuten suostunut kuvan tai kuvien lähettämiseen.

(4) se on myöntävä puolustus tämän pykälän 1, 2 tai 3 momentille, jos nuori pakotetaan, uhkaillaan tai pelotellaan levittämään, näyttämään, julkaisemaan, pitämään hallussaan tai vaihtamaan sukupuolittunutta kuvaa alle kahdeksantoistavuotiaasta henkilöstä.

(5) (a) nuoren yksityisen kuvan lähettäminen on luokan 2 rikkomus; paitsi että se on luokan 1 rikkomus, jos:

(I) nuori teki rikoksen tarkoituksenaan pakottaa, pelotella, uhkailla tai muulla tavoin aiheuttaa henkistä kärsimystä kuvatulle henkilölle; tai

(II) nuori oli aiemmin lähettänyt yksityisen kuvan ja suorittanut harhautusohjelman tai koulutusohjelman tekoa varten tämän pykälän säännösten mukaisesti tai hänellä oli ennakkotuomio nuoren yksityisen kuvan julkaisemisesta; tai

(III) nuori levitti, näytti tai julkaisi kolme tai useampia kuvia, jotka esittivät kolmea tai useampaa erillistä henkilöä.

(b) nuoren yksityisen kuvan hallussapito on pikkurikos; paitsi että kyseessä on luokan 2 rikkomus, jos Kuvan pyytämättömällä haltijalla oli vähintään kymmenen erillistä kuvaa, jotka esittivät kolmea tai useampaa erillistä henkilöä.

c) yksityisen kuvan vaihto nuoren toimesta on siviilirikkomus, ja siitä rangaistaan osallistumalla koulun turvallisuusresurssikeskuksen suunnittelemaan ohjelmaan tai muuhun asianmukaiseen ohjelmaan, jossa käsitellään nuoren sukupuolittuneen kuvan vaihtamisen riskejä ja seurauksia, tai enintään viidenkymmenen dollarin sakolla, josta tuomioistuin voi luopua osoittaessaan puutteellisuutta. Jos nuori ei ilmesty vastauksena siviilirikkomusviittaukseen tai ei täytä vaadittua luokkaa tai maksa määrättyä maksua, tuomioistuin voi antaa määräyksen, joka osoittaa syyn, joka edellyttää nuoren esiintymistä oikeudessa, ja määrätä lisää ikää koskevia rangaistuksia. Tuomioistuin ei saa antaa pidätysmääräystä nuoresta eikä määrätä rangaistukseksi vankeutta.

(d) minkä tahansa muun tuomion lisäksi, jonka tuomioistuin voi määrätä tämän pykälän 1 momentin rikkomisesta, tuomioistuin määrää, että nuoren soveltuvuus korjaavan oikeuden käytäntöihin arvioidaan, jos se on mahdollista, ja kun soveltuvuus on todettu, tuomioistuin ilmoittaa uhrille 18-1-901§: n 3 momentin (o.5) määritelmän mukaisten korjaavan oikeuden käytäntöjen mahdollisuudesta. Tuomioistuin ei ota huomioon uhrin haluttomuutta osallistua korjaavan oikeuden käytäntöihin määrittäessään muita rangaistusvaihtoehtoja.

e) jokaista kihlakunnansyyttäjää kehotetaan kehittämään harhautusohjelma nuorille, jotka rikkovat tämän pykälän määräyksiä, ja tarjoamaan ohjelmaa nuorelle, jonka väitetään rikkoneen tätä pykälää ensimmäisen kerran. Jos tuomiovallalla ei ole harhautusohjelmaa, kihlakunnansyyttäjää kehotetaan tarjoamaan vaihtoehtoista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nuoren välttyminen tuomioilta.

(6) tuomioistuin määrää kaikki tiedot nuorisorikollisuusasiassa tuomioistuimen huostaan, sekä kaikki asiakirjat, jotka liittyvät tapaukseen ja syytteisiin minkä tahansa muun tahon, henkilön, yrityksen tai järjestön huostassa, jotka liittyvät rikokseen tämän pykälän mukaisesti, poistettaviksi neljänkymmenen kahden päivän kuluessa rangaistuksen tai muun vaihtoehtoisen ohjelman päättymisestä.

(7) henkilö, joka on tämän jakson 1, 2 tai 3 momentin rikkomisen uhri, on oikeutettu korvaukseen ja palveluihin osaston 24 artiklan 4.1 kohdan 1 osan mukaisesti.

(8) kuten tässä jaksossa käytetään:

(a) ”nuorella” tarkoitetaan alle kahdeksantoistavuotiasta henkilöä.

(b)” seksuaalisesti eksplisiittinen kuva ” tarkoittaa mitä tahansa elektronista tai digitaalista valokuvaa, videota tai videokuvaa henkilön ulkoisista sukupuolielimistä tai välilihasta tai peräaukosta tai pakaroista tai häpykarvoista tai naisen rinnasta.

Katso myös:

18-6-403. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-6-403.html

lakiesitys, joka olisi tehnyt teinien välisestä seksiviestittelystä rikesakon, ei mennyt parlamentissa läpi huhtikuussa 2016.

Kostopornolaki: http://www.leg.state.co.us/clics/clics2014a/csl.nsf/fsbillcont3/B8622059E18D26C687257C9A005794F0?open&file=1378_enr.pdf

yksityisen kuvan julkaiseminen häirintää varten on luokan 1 rikkomus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

lg