sana kauppa on termi, jota käytämme kielessämme säännöllisesti ja joka on liittynyt taloudelliseen toimintaan, erityisesti ostamiseen ja myymiseen.

liiketoiminnasta, johon liittyy tavaroiden ostaminen ja myyminen markkinoilla ja tällaisen toiminnan tuottaminen

vaikka sillä on useita käyttötarkoituksia, laajin niistä on epäilemättä se, että voidaan viitata liiketoimintaan, jota joku harjoittaa myyäkseen, ostaakseen tai vaihtaakseen tuotteita, tavaroita tai palveluja muun muassa markkinoiden käskystä ja tavoitteenaan saavuttaa sama taloudellinen hyöty.

on huomattava, että edellä mainittu vaihto merkitsee jonkin toimittamista vastineeksi jostakin muusta, jolla on sama rahallinen arvo, tai sen puuttuessa tietyn hinnan maksamista, jonka myyjä määrää kyseiselle tavaralle.

alkuperä ja historia

kaupan alkuperä on todellisuudessa tuhatvuotinen, se juontaa juurensa neoliittisen vaiheen lopulle ja maanviljely olisi ensimmäinen ihmisten välinen vaihtoasia, sillä kun toiminta oli täydellistynyt ja sato oli runsasta siinä määrin, että siitä jäi jäännös, tuottaja alkoi vaihtaa ylijäämää muihin arvoihin.

myöhempi vaihtokauppa korvautuisi valuutan käyttöönotolla.

yhteiskuntien kehitys sai aikaan sen, että kannattavampia vaihtoehtoja etsittiin, ja tämän edistymisen myötä myös yhteiskunnassa jäsentensä tarpeet kasvoivat ja vain kauppa pystyi jo vastaamaan niihin tehokkaasti.

kauppa oli epäilemättä laajentumisen ja kasvun voimavara, jonka monet entisajan yhteisöt löysivät, ja myivät tuotteitaan paikoissa, jotka sijaitsivat varmasti kaukana niiden sijainnista.

tämä seikka tietenkin vauhditti liikenteen kehitystä, koska yhdessä paikassa tuotetut tavarat oli luonnollisesti tuotava tyydyttävästi toiseen hyvin kaukaiseen paikkaan, ja näin kuljetuksia parannettiin kaikissa ilmaisuissaan, muun muassa meri-ja maa-alueilla, jotta voitiin yhdistää syrjäiset alueet ja luoda puhtaasti kaupallisia reittejä, jotka synnyttivät tästä kaupasta eläneiden väestöjen ja kaupunkien verkoston.

kun rahajärjestelmät ilmaantuvat, kaupalliset liiketoimet helpottuvat.

Kauppaluokat

kaupankäyntiä on erityyppisiä, kuten: tukkukauppa (jolle on ominaista, että ostaja ei ole loppukuluttaja vaan toinen kauppias tai yritys), vähittäiskauppa (tässä tapauksessa ostaja on tuotteen loppukuluttaja), sisäinen kauppa (joka sijoittuu samaan kansaan kuuluvien henkilöiden kesken), ulkomaankauppa tapahtuu eri maissa asuvien yritysten tai yksityishenkilöiden välillä).

kauppiaat ja noudatettavat koodit

ammatillisesti kauppaa harjoittava henkilö tunnetaan yleisesti kauppiaana.

kauppalaki tunnistaa kauppiaiksi ne henkilöt, joilla on laillinen sopimusvalta ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa yksin ja harjoittavat tavanomaista ammattiaan.

se on henkilö, joka ostaa ja myy tavaroita ja myös se, joka valmistaa ne ja myy ne sitten duurille tai mollille.

kauppiaan bisnes on ostaa tuotteita omakustannushintaan ja sitten hän lisää voittomarginaalin ja niin vähittäismyyntihinta asetetaan, aggregaatti on hänen voittonsa.

on huomattava, että jokaisen kauppiaan on noudatettava kauppalain määräyksiä.

niistä se erottuu: rekisteröi juridisesti toiminta, joka kehittyy vastaavassa rekisterissä ja jota eri kauppakamarit valvovat; täsmentäkää laissa säädetyt selvitykset kaupungin ympärillä ja suhteessa suoritettuun toimintaan; antakaa yhteisön verotulojen suuri määrä voidakseen maksaa toiminnalla vahvistetut verot; kuljettakaa lain edellyttämät kirjat päivänä; toimittakaa asiakkaille laskuja ostoksistaan ja jättäkää siten kirjatut myynnit; ja lopuksi, jotta heillä on moitteeton eettinen käyttäytyminen, joka ei ole epäreilua tai epärehellistä kilpailijoitaan kohtaan.

toimipaikka, jossa kauppa tapahtuu

toisaalta kauppapaikaksi nimetään myös toimipaikka eli fyysinen paikka, jossa kauppa tapahtuu.

sana tarkoittaa myös kaupankäynnin toimintaa ja sen tulosta.

sillä välin kaupankäynnissä käydään neuvotteluja, joissa joko myydään tai ostetaan tuotteita tai jotka liittyvät tuottojen saavuttamiseen.

ja kaikkia liiketiloja sekä talouden alalla toimivia henkilöitä kutsutaan yleensä kaupaksi. ”Hallituksen viimeaikaiset taloudelliset toimet ovat iskeneet voimakkaasti kaupan alaan.”

ja emme saa jättää huomiotta sitä, että joissakin tilanteissa ja yhteyksissä tätä sanaa pidetään kielteisenä mielleyhtymänä, koska se viittaa laittomaan liiketoimintaan, kuten huumeiden tai minkä tahansa muun tuotteen tai tavaran myyntiin, jota harjoitetaan salaa ja ilman asianmukaista lupaa ja valvontaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

lg