barndom og voksenliv er to vigtige livsfaser. De er vigtige, fordi hele dit liv er formet ud af dem, og hvad du gør i dit liv afhænger af, hvad du gjorde i disse to faser. Jeg har givet nedenfor tre forskellige essays af varierende ordlængder om barndom vs. voksenalderen for mine læsere. Du kan vælge enhver, du føler dig bedre efter dit behov:

kort og langt Essay om barndom vs. Voksenalder

Essay 1 (250 ord) – hvordan barndommen påvirker livet

introduktion

når et barn vokser, passerer han gennem forskellige livsfaser, oplever nye ting og bliver klogere med hver oplevelse. Barndom og voksenalder er to vigtige faser, der former dit liv. Barndommen har en større effekt på livet, som vi ville forsøge at forstå i dette essay.

Hvordan Barndommen Påvirker Livet?

barndom erlivets læringsfase. Du er ny i verden og bruger dine nyligt fundne sanser til at opfatte ting, handlinger og deres virkninger. Det er i barndommen,du lærer at lege med en kniv kan sår dig og tusindvis af lignendelektioner. Også i barndommen udvikler du fremtidige forhåbninger som den afbliver læge, videnskabsmand, lærer osv.

når du vokser,afspejles dine ambitioner som barn i, hvad du gør som voksen. Som et barnDer altid har ønsket at blive videnskabsmand, vil vise en usædvanlig forkærlighed forvidenskabelige eksperimenter som voksen. Så hvad du studerer eller gør som voksen og isenere stadier af livet, er sandsynligvis besluttet, da du var barn. Ingen besluttede det for dig, men det var din egen beslutning.

også mådenet barn behandles former hans/hendes holdning og moralske værdier. Behandle et barndårligt, og han/hun vil vokse op i en uhøflig voksen. På den anden side, at give kærlighed, pleje og næring til et barn vil få ham til at vokse som en hensynsfuld ogfølsom voksen med høje moralske værdier.

konklusion

det fremgår helt klart af ovenstående forklaring, at barndommen er et vigtigt livsfase, der former dit liv og din fremtid. Grundlaget for dine livsmål og den holdning, du bærer, er kun bygget i din barndom.

Essay 2 (400 ord) – Hvad er barndom og voksenalder, og hvordan barndommen påvirker voksenalderen

introduktion

begge barndommenog voksenalderen er to vigtige stadier af livet. Enhver, der er født, skal gågennem disse faser uanset hvad. I dette essay vil vi diskutere, hvad der erbetyder af barndom og voksenalder og hvordan førstnævnte påvirker sidstnævnte.

Hvad er barndom?

barndommen er astage, når man stadig betragtes som et barn. Lovligt i Indien, enhver, der ikke harafsluttet en alder af 14 betragtes som et barn. Fra 14 til 18 betragtes som teenagerog over 18 er en person kategoriseret som voksen. Det er tydeligt at barndommener en voksende fase i en persons liv. Du begynder at lære om så mangeting – relationer, venner, skole, fag, etc, men du forbliver en mester ofnone. Du fortsætter med at udforske, så længe du er gennem barndommen.

Hvad er voksenlivet?

voksenlivet er astage, når du er blevet klogere end barndommen og kan stole på at fortsætte med dit liv uafhængigt. Da barndommen er en indledende fase af dit liv,er voksenalderen på den anden side en indledende fase af din karriere. Dinbeslutninger i voksenalderen vil forme din karriere i fremtiden. Det er mestafspejling af, hvad du gerne vil gøre i din fremtid, eller hvad du har besluttet at blive.

Hvordan Barndommen Påvirker Voksenalderen?

Barndompåvirker voksenalderen på mange måder. De oplevelser, du gennemgår som barn, danner din personlighed, der former den holdning, du bærer som voksen. Voksenlivet er ikke andet end en afspejling af dine barndomsoplevelser, og hvordan du forstod dem. For eksempel kan et barn, der har været udsat for kritik og udnyttelse, udvikle sigen ringe tilsidesættelse af samfund og relationer. På den anden side kan han/hun også søge kærlighed, respekt og valgte at vokse i en fornuftig og respektfuld voksen.

barndommen erogså en tid, hvor du udvikler din smag mod nogle bestemte emner ellerkarriere muligheder. Du fortsætter med at forfølge dine drømme, og din voksenalder er intet, men en kæmpende fase af dig mod dine drømme. Hvad du ønskede at blivesom barn vil du gøre en indsats for det samme som en voksen og håb om atgøre en karriere ud af dine ambitioner.

konklusion

både barndom og voksenalder spiste sammenfiltret og indbyrdes forbundne. Du bærer dine barndomsoplevelser som voksen, og det Former din karrierevækst i vid udstrækning. Ikke desto mindre er begge vigtige stadier i en persons liv.

Essay 3 (600 ord) – barndom vs voksenalder

introduktion

barndom og voksenalder eruundgåelige faser i ethvert menneskes liv. Fra den dag man er født,indtil den Dag han/hun dør, er livet intet andet end en række hændelser, handlinger og deres resultater. Et skridt fra barndommen til voksenalderen. Det er alife-skiftende overgang på flere måder; vi ville vide i dette essay.

barndom – en læringsfase

barndom er den fase af livetnår man stadig er i læringsfasen og afhænger af familien og tætrelationer til at tage vigtige beslutninger. Det er et stadium, hvor man ikke er klognok til at træffe uafhængige beslutninger og styres af ældste, der har god erfaring i flere sociale og karriereorienterede emner.

under barndommen er instinkterne afet barn er udforskende. De søger dybt at opdage alt omkringdem. Et barns nysgerrighed er den samme som den, du ville vise, nårdu indtaster et helt nyt sted eller holder en ny ting i dine hænder. Men som en mand, engang kronet sætningen ‘nysgerrighed dræber katten’ ; det samme gælder også for barndommen. Den nysgerrighed, som barnet har, kan være farligt, derfor har han/hun brug for en vicevært, som de får i form af forældre ogandre slægtninge.

voksenalder – tid til at træde ind i den virkelige verden

voksenlivet er livets fase,nårdu begynder at vokse ud af barndommen og tage skridt mod uafhængighed og gradvist blive en uafhængig og selvhjulpen voksen. Det skal bemærkes, at voksenlivet er intet andet end et resultat af alle de lektioner, du har lært i dinbarndom, og hvordan du har udviklet dig til at lære dem. Det er en overgang fra legende og sonderende væsen til et beregnende og klogere menneske.

voksenlivet er også den tid, hvor alledem, der har guidet dig gennem din barndom og ser på hvert eneste skridt, er nu kun væk for at se dig på afstand. De kan kun give forslag, mennu er dit liv og beslutninger helt dit eget. Du tager ansvaret for din egenliv, beskæftiger sig med dit eget sociale liv, karriere osv.på din egen måde. Du står over for den konkurrencedygtige og barske verden derude, på egen hånd. Du har ingen andre end dine egne færdigheder og holdning til at hjælpe dig derude.

hvilket er bedre – barndom eller voksenalder?

nå er svaret på spørgsmåletikke bestemt, men afhænger helt af individuelle erfaringer fra begge faser. Achild, der har været udsat for modgang og fattigdom i barndommen, kan finde det aharsh oplevelse, værd at glemme. Mens en voksen, hvis oplevelser af voksenlivet ikke er gode nok, ville tro, at barndommen var bedre. Så duSe, at udtalelsen afhænger af de individuelle oplevelser, man havde underbarndom og voksenalder.

men der er en ting, vi skalforstå – hvor hård eller vanskelig barndom er; det præsenterer også ampleopportunities til at forme din fremtid. Midt i alle vanskelighederne er der stadighåber på forbedring. Der er håb om, at du en dag vil vokse til en glad ogkærlig voksen, forudsat at du gør hvad der er rigtigt, under vejledning af dine forældreog lærere.

voksenliv på den anden side er det tidspunkt, hvor du med fuld kraft implementerer det, du har lært i barndommen. Du gør en indsats for at forme din fremtid og gøre dine barndoms ambitioner til virkelighed. Så både barndom og voksenalder har deres egne fordele, og hver af dem er bedre på sin egen måde.

konklusion

både barndom og voksenliv er vigtige faser af livet.Barndommen er en indledende fase efterfulgt af voksenalderen. Begge er vigtige ideres egne måder og kan ikke sammenlignes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

lg