de lovgivningsmæssige rammer for enkeltkildeforsvarskontrakter er fastlagt i Del 2 i Defense Reform Act 2014 og Single Source Contract Regulations 2014 og kræver, at entreprenører indsender en række lovbestemte rapporter til MOD og SSRO.

rapporten undersøger aktualiteten og kvaliteten af de rapporter, der indsendes til Ssro ‘ s Defcars (Defcars) for kvalificerede forsvarskontrakter og kvalificerede underkontrakter, der er indgået mellem den 1.April 2015 og den 31. marts 2020. Vi har overvejet anmeldelser udført af MOD af indsendte rapporter ud over SSRO ‘ s egne anmeldelser og feedback fra MOD og entreprenører. Rapporten præsenterer de vigtigste resulterende meddelelser og handlinger, der er truffet for at løse problemer, og anbefaler yderligere tiltag for at forbedre aktualiteten og kvaliteten.

i den periode, der er omfattet af rapporten, arbejdede vi med at indføre yderligere automatisk validering i DefCARS, så entreprenører kunne løse flere problemer, der automatisk blev identificeret af systemet, inden de indsendte en rapport. Derudover gennemførte vi målrettede gennemgange af seks indledende rapporter, som gav indsigt i, hvordan lovrammen og MOD ‘ s interne procedurer blev anvendt. Vi har sammenfattet anbefalinger til MOD fra denne proces i compliance-rapporten.

siden den sidste compliance-rapport blev offentliggjort, foretog vi en formel gennemgang af vores compliance-metode, og denne blev offentliggjort den 31.januar 2020 med implementering fra 1. April 2020. Denne compliance rapport er den sidste rapport, der vil være baseret på 2017 compliance metodologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

lg