pokud máte pojištění kybernetické odpovědnosti, obraťte se na poskytovatele pojištění vaší společnosti.

politika kybernetické odpovědnosti zaplatí některé náklady spojené s reakcí na narušení dat. V závislosti na své politiky, to může zahrnovat:

  • Krizové řízení
  • sledování Úvěrového
  • narušení Dat šetření

Být transparentní s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami.

pokud neexistuje žádný plán reakce na incidenty, který by se měl přezkoumat, začněte kontrolou státních a federálních zákonů o porušení údajů a podle potřeby tyto subjekty informujte.

nahlásit porušení údajů místním orgánům činným v trestním řízení nebo agenturám na ochranu spotřebitele, pokud to vyžaduje státní právo. Zvažte nabídku služby sledování úvěrů zákazníkům.
budete také muset zveřejnit oznámení na webových stránkách společnosti o porušení údajů a informovat postižené osoby, pokud to vyžadují vaše platné státní předpisy.

ochrana Údajů nezbytné pro všechny personalisty

ochrana Údajů je základní součástí organizace je sociální odpovědnost v digitálním věku. Stala se nezbytnou funkcí dodržování předpisů pro každou organizaci, která shromažďuje, používá nebo sdílí osobní údaje nebo jiná potenciálně citlivá data.

klienti i zaměstnanci v nás vkládají důvěru v to, abychom byli dobrými informacemi o svých datech a jak nakládáme s jejich důvěrností. Dobře zvládat tuto odpovědnost se stalo základním „stolním sázením“ na dobré podnikání.

pokud zpracováváte data a chcete modernizovat své HR oddělení, stáhněte si a přečtěte si náš bezplatný e-časopis: vykolejil daty? Průvodce inspirací pro HR technologii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg